IMPACT

Impact maken

Jij geeft leiding

Je hebt een keuze gemaakt om leiding te geven, richting te kiezen, lijnen uit te zetten en dat is niet zomaar. Daar heb je voor gekozen met een doel. Om jezelf te ontwikkelen, te groeien, samenwerken en daarin jouw toegevoegde waarde tot uiting brengen.

Het verschil maken

Je wilt hét verschil maken in de organisatie, het bedrijf en het team waarmee je werkt. Impact maken met jouw vaardigheden en talenten en samen naar een hoger plan tillen.

Belemmerende patronen

Waar je tegenaan loopt als het niet lukt lijken de omstandigheden te zijn. Echter het zijn je eigen onbewuste (on)mogelijkheden in de vorm van belemmerende patronen om ermee om te gaan. Daar is geen goed of fout aan alleen maar signalen waarmee je wel aan de slag kunt om het schip te keren.

Jouw groeipotentieel manifesteren

Niet alleen strategie

De juiste strategie is ook niet alleen één ding maar is de unieke combinatie van bewustwording, ontdekken van je onderstroom met de juiste strategie. Daarmee creëer je een continue groei en ontwikkelings- beweging voor jezelf en je team, bedrijf en organisatie. Jouw eigen groeipotentieel manifesteren en je waarde toevoegen. Lering trekken wat je tegenkomt en bijsturen van jouw koers.

Loskomen

Je wilt loskomen uit de greep je belemmerende patronen, de verwachtingen van je omgeving en van jezelf. De rust creëren in je hoofd en de richting kunnen kiezen en uitzetten die jij wilt. Jouw mensen aanspreken omdat je weet dat het een win – win situatie wordt in plaats van dat je bang bent om te falen of afwijzing. Weer kunnen delegeren omdat je samen meer bereikt dan jij alleen zonder dat je bang hoeft te zijn dat je dan faalt.

O5

Soeverein O5 methode, blijvend doorbreken van je vicieuze cirkel

1

Ontrafelen situaties

Situaties die jij lastig vindt vertellen jou precies waar je valkuilen zitten en wat op jouw vicieuze cirkel staat aan informatie. Jouw buitenwereld is een spiegel van jouw binnenwereld. Wat was de trigger van die situatie die de cirkel activeerde, wat mag je daarin leren en wat kun je blijvend loslaten door situaties te ontrafelen.

2

Ontkoppelen overtuigingen

Uit de situaties wordt je gekleurde bril zichtbaar in de vorm van overtuigingen. Wat je bent gaan geloven en gaan leven. Overtuigingen leef je en worden in je systeem als waarheid gezien maar wat geen waarheid is. Je projecteer ze onbewust op alle situaties die je tegenkomt, waardoor je doet wat je deed en blijft herhalen.

3

Opruimen van verwachtingen

Als mens heb je basisbehoeftes om te overleven. Worden deze behoeftes niet vervuld, dan ervaart jouw systeem dat als levensgevaarlijk. Jouw systeem zal er alles aan doen om ze vervuld te krijgen. Deze onvervulde behoeftes vertalen zich naar de buitenwereld toe, als verwachtingen. Dat creëert op onbewust niveau de eerste mate van afhankelijkheid van je omgeving. Door ze op te ruimen krijg jij én de ander vrijheid terug.

4

Ontdekken nieuwe mogelijkheden

Op het moment dat je alle factoren van de situatie en aan welke factoren ze zijn gelinkt binnen je ervaringen, vervalt de cirkel als vanzelf. Je ziet dan pas het ware verhaal achter je gedrag, gevoel en wat je dacht te zien als ‘aanval’. Als je daaraan voorbij kijkt omdat de cirkel is ontvallen ontdek je nieuwe mogelijkheden van reageren. Je ziet direct hoe je anders kunt communiceren. Eerlijk communiceren zonder ruis en de boodschap beter overbrengen zonder dat je bang bent de ander te kwetsen of voor afwijzing. Hier ontstaan je nieuwe veranderingen als vanzelf. Je schuift terug naar je talenten die je nu kunt inzetten.

5

Oorsprong zonder egopatronen

Los van al je belemmeringen kom je terecht bij je ware zelf zonder de egopatronen. Daar waar geen moeten is, geen druk en je helder bent en in verbinding met je gevoel. Je ervaart rust en wat je komt brengen en de lijnen die je wilt uitzetten heb je weer helder voor de geest. Er is overzicht, energie en een gevoel van kalmte. Je bent uit je eigen onbewust gecreëerde kooi gestapt en ervaart vrijheid. Onafhankelijk van de buitenwereld, verbonden en veerkrachtig. Je hebt grip, regie en overzicht.


Soevereiniteit en autonomie.

'Als je het eenmaal ziet, kan je het niet meer niet zien'

Helena de Jong

Zelf-leiderschap

Jezelf ontwikkelen is iets wat je je hele leven doet. Wel handig als je daar de juiste tools voor hebt. 

Bewustwording

Dat begint met de bewustwording, dat je weet wie je bent en wat voor jou écht belangrijk is zodat je ook weet waar je je naartoe wilt bewegen. Je bewust te zijn van je onderstromen, de gekleurde bril, die invloed hebben op je gedrag en je keuzes. Om ten slotte met de juiste strategie alles wat je tegenkomt om te buigen naar groei en ontwikkeling zodat je vrij bent en je eigen keuzes kunt maken. Het verschil en die impact maken wat je voor ogen had.

De weg naar vrijheid

Als je eenmaal deze ervaring hebt kun je niet meer anders naar jezelf, de ander en de wereld kijken dan om ervan te leren. Je te ontdoen van je oude ballast en die je niet meer nodig hebt om je weg te vereffenen naar vrijheid. Wat is de trigger, wat mag ik leren wat mag ik loslaten. Dit leer je zelf te kunnen en geef je direct door aan je omgeving. Onafhankelijk, verbonden en veerkrachtig. Soeverein.

Wil je meer weten over onze Soeverein methode?

De Soeverein methode

Ontrafel, ontkoppel, ruim op, ontdek en vind de sleutel tot blijvende onafhankelijkheid